University of Northampton

Anh Quốc

2542 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

The University of Northampton (formerly known as Nene College) was established in 1975, and is a public university. The University of Northampton currently has about 10,000 students studying in the college, who hail from different parts of the globe. The University of Northampton is based in Northampton, Northamptonshire, UK, having two campuses: Park Campus & Avenue Campus. It teaches Arts, Applied Sciences, Education, Health, Business, Social Sciences, Fashion Design, Environmental Science and Waste Management.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Northampton

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: HESA

127 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: HESA

1.52% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£10,000

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£4,662

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

£12,280

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!