University of Northampton International College

Anh Quốc Anh Quốc

83 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

University of Northampton International College (UNIC) functions as an associate college of the University of Northampton, and is based on the university campus. As part of the Navitas Group, a globally recognised tertiary education provider with resources of staff in more than 120 colleges around the world, UNIC provides pathways to a wide range of degrees at the University of Northampton degrees. UNIC is an approved provider of Stage 1 Foundation pathway options which are recognised for progression to specific degree programmes at the University of Northampton. The college is also approved to offer the first year of a degree pathway and pre-master’s programmes to students in preparation for life at the University of Northampton. The university itself is one of the youngest in the whole of the UK yet leading the way in the receipt of accolades and awards for societal impact. The University of Northampton was the first university in the UK to be awarded the title of a ‘Changemaker Campus, back in 2012.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Khám phá học bổng du học

Xem tất cả học bổng du học do trường cấp. Rất có thể bạn sẽ tìm được học bổng phù hợp với mình!
Xem tất cả học bổng do trường cấp

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Northampton International College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Top Universities

£12,000

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£3,444

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£12,570

BẬC CAO HỌC

£8,300

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học