University of Greenwich

Anh Quốc Anh Quốc

4367 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học Quản lý chất lượng được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tổng quan

Tổng quan

The University of Greenwich can trace its roots back to 1890, though it was awarded university status in 1992. It is located in the London borough of Greenwich. Additional campuses are located at Medway, Kent and at Avery Hill in Eltham South. Around 4,000 international students are currently studying at Greenwich. The University has particular strengths in Business Studies in Education, Training, Lifelong training and in Computing, Information systems and Multimedia Technology.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Greenwich

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: HESA

159 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: HESA

2.05% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

601

TỔNG ĐIỂM

28.3%

GIẢNG DẠY

17.1%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

89.4%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

35.4%

NGHIÊN CỨU

15.2%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

39.5%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

701

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£11,385

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£6,924

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£12,980

BẬC CAO HỌC

£13,670

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!