University of Chichester

Anh Quốc Anh Quốc

18 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

The University of Chichester was established in 1839 and attained university status in 2005. It is located in West Sussex, UK, with one campus at Bishop Otter and the other at Bognor Regis. The two academic faculties include The Faculty of Business, Arts and Humanities, and the Faculty of Sport, Education and Social Science. Undergraduate, postgraduate as well as foundation degrees are offered in a wide range of subjects. The College has seven academic schools including cultural studies, physical education, social studies, sports, exercise and health sciences, teacher education, visual and performing arts, business and management and tourism.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Chichester

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: HESA

68 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: HESA

0.33% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£1,150

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£4,493

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£14,030

BẬC CAO HỌC

£14,340

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!