Tti School Of English

Anh Quốc Anh Quốc

Tổng quan

Tổng quan

Founded in 1999, TTI School of English is an English language school situated in London. It is accredited by the British Council and is a member of English UK. The School offers English courses in different levels. Some of the courses include General English, Intensive English, Business Courses, Examination Courses and Special Courses. Students are tested with both a pre-arrival test and interview on arrival to choose the most suited class for them.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Điểm nổi bật tại Tti School Of English

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£12,000

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: Top Universities

£8,034

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học