East Kent College

Anh Quốc Anh Quốc

Tổng quan

Tổng quan

Thanet College is a further education college located on the Isle of Thanet in Broadstairs, Kent. The College has 3 other campuses that serve as business service centre, open learning resource centre and external construction centre. Thanet College offers 8 types of courses - full time courses, part time courses, international courses, training solutions, professional development courses, HE access courses, supported learning courses and community education. These courses deal with a large number of subjects, some of which are engineering, beauty therapy, business, accounting and sciences.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Điểm nổi bật tại East Kent College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£9,600

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: Top Universities

£8,034

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học