ONCAMPUS Sunderland

Anh Quốc Anh Quốc

3 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

ONCAMPUS Sunderland is an institution that gives international students the chance to hone their academic and English skills via a variety of pre-university programmes, so that they are able to continue into the University of Sunderland once they have successfully completed their ONCAMPUS programme. ONCAMPUS helps students adapt to the UK education system, whilst easing them into student life in the UK. Each student is assigned a personal tutor to help with this process. Students can progress onto a vast array of over 75 different undergraduate and postgraduate degrees.The University itself also has partnerships with international companies such as Sony, British Airways, Microsoft and BT, which gives students a platform to bridge the gap into employment after graduating.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại ONCAMPUS Sunderland

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£12,056

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£7,600

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£17,980

BẬC CAO HỌC

£13,470

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học