Stranmillis University College

Anh Quốc Anh Quốc

2 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Cao đẳng Stranmillis University (Stranmillis University College) thuộc đại học Queens, Belfast, được thành lập năm 1922. Trường cung cấp giáo dục sư phạm công lập trình độ tại chức, dự bị tại chức tại Bắc Ireland. Chương trình được tổ chức giảng dạy bao gồm bằng BEd và MEd chính quy, BA về nghiên cứu trẻ em, BSc về nghiên cứu giải trí & y tế, MA tại chức (nghệ thuật về cộng đồng), thạc sỹ sư phạm hệ tại chức, MA tại chức (nghiên cứu trẻ em) v.v. Học viện cũng có chứng chỉ đổi mới trong công tác trường học & cộng đồng.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Stranmillis University College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£1,300

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£3,404

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£16,900

BẬC CAO HỌC

£16,900

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!