Solent University (Southampton)

Anh Quốc Anh Quốc

367 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Southampton Solent (Southampton Solent University) được thành lập năm 1984 tại Southampton, Hampshire, trở thành trường đại học vào tháng 7/2005. Trường có khoảng 16,000 sinh viên theo học hiện nay, trong đó bao gồm khoảng 1,000 du học sinh. Khuôn viên chính nằm ở Đông Park Terrace gần trung tâm thành phố. Đại học Southampton Solent là trung tâm nghiên cứu ứng dụng thiết kế & công nghệ tiên tiến, hàng hải, mỹ thuật, nghiên cứu lịch sử, điện ảnh, truyền thông & nghiên cứu văn hóa, nghiên cứu chính trị & quốc tế, luật & các chuyên ngành về kinh doanh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Solent University (Southampton)

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: HESA

127 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: HESA

0.2% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£8,000

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£6,402

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£12,220

BẬC CAO HỌC

£13,540

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!