University Centre South Devon

Anh Quốc Anh Quốc

5 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

The South Devon College is a further education college located at Devon, UK, with campuses at Paignton, Newton Abbot and Torquay. In partnership with the University of Plymouth, the College offers foundation degrees, higher national certificates and certificates of higher education. The College offers courses in arts, media and design, children and young people, construction, environment and land-based studies, beauty and holistic, automotive, apprenticeships, business and computing, electrical installation, engineering, general education, hairdressing, health and social care, hospitality and tourism, marine engineering, etc.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University Centre South Devon

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£9,600

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£4,800

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!