Royal Conservatoire of Scotland

Anh Quốc Anh Quốc

31 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

The Royal Scottish Academy of Music and Drama is a conservatoire of music, drama and dance established in 1847. The Academy is located at Glasgow, Scotland. The academy has two schools: Music and Drama. Departments under the Music School include keyboard, vocal studies, opera, strings, woodwind, brass, timpani and percussion, Scottish music, composition, academic studies and conducting. Departments under Drama include acting, contemporary performance practice, digital film and television, technical and production arts, musical theatre and modern ballet.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Royal Conservatoire of Scotland

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: HESA

47 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: HESA

0.33% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£12,000

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£8,892

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£18,390

BẬC CAO HỌC

£19,920

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!