Plymouth College of Art

Anh Quốc Anh Quốc

18 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

The original Plymouth School of Art, an independent specialist art college, was opened in the year 1856 and was originally founded as an Art School. It is a provider of vocational art and design education in the region and offers a wide variety of vocationally-based programmes in art, design, crafts and media, from the introductory to the degree level and serves the needs of the Creative Industries sector. The College awards foundation degree, BA (Hons), MA and MFA degrees.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Plymouth College of Art

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: HESA

34 quốc tịch của sinh viên quốc tế

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£7,200

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£3,900

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£15,480

BẬC CAO HỌC

£15,500

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!