Greater Brighton Metropolitan College

Anh Quốc Anh Quốc

5 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Northbrook College Sussex was founded in 1986 when Worthing College of Technology merged with two other colleges. The College is located at Worthing, West Sussex, England and currently enrolls about 16,000 full- and part-time students. It comprises of two campuses in Worthing and a campus at Shoreham Airport. Courses are offered in the fields of aircraft engineering, animation, art and design, automotive, beauty therapy, business studies, carpentry, childcare, computing, construction, electronics, engineering, fashion and textiles, journalism, law, media arts, music, theatre arts, photography, visual arts, travel and tourism, etc.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Greater Brighton Metropolitan College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£9,600

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£7,280

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!