Newbury Hall

Anh Quốc Anh Quốc

2 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Newbury Hall, also known as Newbury Hall School, is an expanding international boarding school based in the UK. It has an excellent record of getting its students of all levels into good UK universities by providing expertise, experience, and support. Having students aged 14-18; it has an invigorating mix of abilities and aptitudes. It specializes in offering intensive coaching to deliver first class GCSE and A level results. Working with Newbury Hall School, students achieve their ambitions with the provided right attitude and right coaching.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Điểm nổi bật tại Newbury Hall

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£9,600

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: Top Universities

£8,034

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!