London School of Planning and Management

Anh Quốc Anh Quốc

80 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

London School of Planning and Management (LSPM) has been successfully educating working adults since 2004. The school’s business management programmes are aimed at developing knowledge to effectively tackle problems facing the corporate world. LSPM’s qualifications are more affordable than other traditional colleges and universities. The school is accredited by OTHM, UK, a globally coveted accreditation. LSTM’s diploma qualifications are accredited by OFQUAL, the UK government's qualifications regulator. LSTM’s qualifications are super flexible and are offered 100 per cent online. Students can access them from anywhere in the world using a computer or a mobile device. The assessments of units is carried out through submission of assignments.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại London School of Planning and Management

Đời sống sinh viên qua các con số

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£1,910

BẬC CAO HỌC

£2,130

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học