Bloomsbury Institute London

Anh Quốc Anh Quốc

7 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Trường Quản lý Kinh doanh Luân Đôn là một cơ sở đào tạo đại học và chuyên sâu tư nhân chuyên tổ chức các chương trình cấp bằng đại học, bằng cấp và chứng chỉ có chất lượng cho sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Trường có thể tạo cho sinh viên cơ hội học tập trong các chương trình Kinh doanh và CNTT hàng đầu. Các chương trình được tổ chức bao gồm Quản lý Tài chính, Quản lý sản xuất, Quản lý nguồn nhân lực, Mua bán và Hậu cần, Quản lý quốc tế, Thử thách Marketing Chiến lược, Quản lý Chính sách công, và Luật công ty và đối tác.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Bloomsbury Institute London

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£15,180

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£9,675

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£13,200

BẬC CAO HỌC

£15,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học