LCCM

Anh Quốc Anh Quốc

9 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Founded in 2002, London Centre of Contemporary Music is an independent higher education institution for popular music. It is the leading music school for UK music degrees and courses that include Bass, Music Technology, Singing and Vocal, Composition and Arranging, Guitar and much more. Currently it holds partnerships with Middlesex University, National Youth Jazz Orchestra, Bull Dog Trust, Folkuniversitetet and Edexcel.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại LCCM

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£12,000

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£6,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£15,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học