Liverpool International College

Anh Quốc Anh Quốc

15 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Liverpool International College, located in Liverpool, the UK, is an educational institution that offers more than 450 programmes for its students. It is accredited by all the main scientific research councils of the UK .These are inclusive of undergraduate, postgraduate and online degree programmes. It consists of 6000 international on-campus students and 1,300 leading researchers. The research themes include Global Health, Changing Cultures, Sustainable energy and more. Also, quality residential accommodation is guaranteed for first years.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Khám phá học bổng du học

Xem tất cả học bổng du học do trường cấp. Rất có thể bạn sẽ tìm được học bổng phù hợp với mình!
Xem tất cả học bổng do trường cấp

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Liverpool International College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£9,600

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£1,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£23,960

BẬC CAO HỌC

£27,800

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học