Lincoln College

Anh Quốc Anh Quốc

29 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

In 1987 North Lincolnshire College was formed from the merger of Lincoln College of Technology and Gainsborough College of Further Education. The College is based over two sites in Lincolnshire, in Lincoln City Centre and at Gainsborough. Around 9,000 students are currently enrolled at the College. The courses offered include A levels, GCSEs, and Access to HE. All the programs are offered via the Teaching departments, namely, Business, Care & Salon Services, Media & the Arts, Construction & Engineering, the Learning Shop, Community Education and Skills for Life.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Lincoln College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£9,600

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: Top Universities

£8,034

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£9,500

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học