Kaplan UK

Anh Quốc Anh Quốc

53 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Established in 1958, Kaplan Financial is one of the UK's most experienced professional training providers, preparing more than 40,000 students each year for business and finance exams. Kaplan Financial offers a range of academic and professional qualifications, including Undergraduate (BA), Postgraduate (MBA, MA and MSc) and Professional qualifications (AAT, ACA, ACCA, CIMA and CFA). Kaplan Financial's award winning tutors, teaching materials and dedicated customer support staff will ensure that you achieve your goals as quickly as possible.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Kaplan UK

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Top Universities

£12,000

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: Top Universities

£8,034

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£14,920

BẬC CAO HỌC

£15,630

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học