Itchen College

Anh Quốc Anh Quốc

Tổng quan

Tổng quan

Itchen College is a community sixth-form college on the eastern side of Southampton which offers high quality courses to students of all ages. The College offers full-time and part-time courses for students aged 16 and above. There are several courses for adults. Some of the main programs conducted by the College are AS-, A2-level courses, GCSEs, foundation programs, BTEC diploma and vocational courses in subjects like English Literature, Psychology, Maths, Sociology and History.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Điểm nổi bật tại Itchen College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£9,600

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: Top Universities

£8,034

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học