International College Robert Gordon University

Anh Quốc Anh Quốc

9 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

International College Robert Gordon University (ICRGU) offers alternative entry for international students into undergraduate and postgraduate degree programmes at Robert Gordon University. Courses offered at ICRGU are specifically matched to degree programmes at Robert Gordon University degree but follow a more tailored approach and are taught in smaller classes. ICRGU offers the advantage of a Combined Offer of Admission, which students will receive within 24 hours of submitting their application, and a single visa for the entire duration of their studies at Robert Gordon University. The International College also guarantees progression to Robert Gordon University upon completion of the pathway programme. Students at ICRGU will study in a fantastic location in the heart of a modern riverside campus, with excellent facilities that include industry-led technology and state-of-the-art teaching rooms. ICRGU students also have access to the extensive support services on campus, ranging from financial or visa support, accommodation, part-time work and more. 

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Khám phá học bổng du học

Xem tất cả học bổng du học do trường cấp. Rất có thể bạn sẽ tìm được học bổng phù hợp với mình!
Xem tất cả học bổng do trường cấp

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại International College Robert Gordon University

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£2,640

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£5,588

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£15,050

BẬC CAO HỌC

£7,950

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học