International Career Institute

Anh Quốc Anh Quốc

10 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

The International Career Institute or ICI as it is popularly known as has a global presence and offers high-quality career-focused training courses. In the UK the ICI is based out of the city of London. ICI is internationally accredited and recognised. All ICI courses have been developed in consultation with industry professionals. On completion of a course students are offered assistance to secure a job. With a wide portfolio of online courses students can learn at their convenience. With a 91% employment success rate ICI courses are indeed a good choice.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại International Career Institute

Đời sống sinh viên qua các con số

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

£5,500

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!