Institute of Cancer Research, University of London

Anh Quốc Anh Quốc

15 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Học viện nghiên cứu ung thư (Institute of Cancer Research) là cao đẳng trực thuộc đại học London. Ban đầu, đây là một phòng nghiên cứu nhỏ của bệnh viện hoàng gia Marsden nằm 1909. Ngày nay, học viện như một trong những tổ chức nghiên cứu ung thư độc lập hàng đầu. Trường có 1 cơ sở ở Chelsea và một ở Sutton. Cao đẳng này có khoảng 150 bằng nghiên cứu bậc PhD & MD chính quy & tại chức, khoảng 80 nghiên cứu sinh tại chức. Bằng thạc sỹ khoa học về ung thư học cũng được cấp

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Institute of Cancer Research, University of London

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: HESA

33 quốc tịch của sinh viên quốc tế

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£9,600

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£10,800

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

£25,550

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học