Inchbald School of Design

Anh Quốc Anh Quốc

2 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Trường thiết kế Inchbald (Inchbald School of Design) có trụ sở ở London, được thành lập năm 1960 bởi Jacqueline Duncan. Các khóa học cao đẳng chính quy, tại chức được thiết kế linh hoạt. Học viện cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận, cao học, nghề trong chuyên ngành thiết kế nội thất. Các môn học bao gồm thiết kế kiến trúc nội thất, trang trí nội thất & trang trí, bản vẽ thiết kế nội thất, thiết kế phần hỗ trợ tin học, bản vẽ thiết kế vườn & luận án thiết kế vườn. Sinh viên có thể yêu cầu một nền tảng kiến thức cao hơn để các nghiên cứu của họ có thể ứng dụng trong chương trình cao học

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Inchbald School of Design

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£12,000

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: Top Universities

£8,034

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học