Harper Adams University

Anh Quốc Anh Quốc

50 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Harper Adams (Harper Adams University College) được thành lập vào tháng 4/1901 tại Shropshire, Anh với gần 4,000 sinh viên theo học hiện nay. Học viện cấp bằng cử nhân, cao học, các cơ hội nghiên cứu trình độ dự bị tiến sỹ, PhD. Khóa học được tổ chức đào tạo trong những lĩnh vực nông nghiệp, điều dưỡng thú y & sức khỏe động vật, kỹ thuật nông nghiệp & thiết kế xe chạy trên mọi địa hình, quản lý nông thôn & bất động sản, du lịch, marketing nông sản & quản lý kinh doanh, quản lý sản phẩm tươi sống, nghiên cứu ẩm thực & quản lý bản lẻ thực phẩm.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Harper Adams University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: HESA

57 quốc tịch của sinh viên quốc tế

Bảng xếp hạng QS 2022
Nguồn: QS

1001

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£4,264

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£4,882

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£10,810

BẬC CAO HỌC

£14,470

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!