Flying Classrooms School of English

Anh Quốc Anh Quốc

Tổng quan

Tổng quan

Flying Classrooms School of English, currently known as the Norwich Study Centre, is home to an international student community in the heart of Norwich, in the east of England. Flying Classrooms welcomes students of different ages from all over the world to come and strive to improve their English for life, work or study. Teachers at the school help students develop at every stage of their learning journey and use modern resources to help make that happen. Flying Classrooms’ General English Standard course focuses on honing skills in the core areas of reading, writing, speaking and listening. Classes are structured based on the Common European Frame of Reference (CEFR) levels for language ability. At Flying Classrooms, students form a strong community and forge lasting connections in the course of practising the language and socialising.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Điểm nổi bật tại Flying Classrooms School of English

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£9,600

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: Top Universities

£8,034

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học