Escape Studios

Anh Quốc Anh Quốc

27 LƯỢT XEM

Khóa học Hiệu Ứng Đặc Biệt (Phim/ Video) được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Escape Studios

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£1,837

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£9,308

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

£18,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!