De Montfort University International College

Anh Quốc Anh Quốc

14 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Leicester International Pathway College is the embedded college of De Montfort University, Leicester (DMU), situated in the UK. It provides a wide range of programmes for international students and delivers the first stages of the International Incorporated bachelors and masters degrees. The programmes prepare international students with the academic study skills and English language support which they will need to be successful as they continue onto the next stage of their degrees. Upon successful completion of the programme students will continue onto their chosen degree with DMU, which has been ranked as one of the 150 best young universities in the world (Times Higher Education).

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại De Montfort University International College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Top Universities

£12,000

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£5,044

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£14,160

BẬC CAO HỌC

£8,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học