ONCAMPUS Coventry

Anh Quốc Anh Quốc

772 LƯỢT XEM

Khóa học Giáo dục và Đào tạo được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tổng quan

Tổng quan

ONCAMPUS Coventry is based on the campus of Coventry University, a leading modern university in the UK. It works in partnership with Coventry University to offer high-quality university preparation programmes for international students. ONCAMPUS Coventry students are guaranteed progression to Coventry University on successful completion of their Foundation programme.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại ONCAMPUS Coventry

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£10,800

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£6,900

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!