City of Glasgow College

Anh Quốc Anh Quốc

10 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

The City of Glasgow College was formed on September 2010 after the merger of Central College Glasgow, Glasgow Metropolitan College and Glasgow College of Nautical Studies. The College now has a fantastic portfolio of over 2,600 courses across a wide variety of areas which can be studied in various modes of attendance such as full time, part time, day release and distance learning. The College is currently the home of 32,500 students and 1,200 staff. Currently work is underway on building a world-class campus at Glasgow, with an investment of GBP 228 million. The campus is scheduled to be completed by 2015.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại City of Glasgow College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£10,135

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£6,240

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£6,850

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học