Carlisle College

Anh Quốc Anh Quốc

Tổng quan

Tổng quan

Cao đẳng Carlisle (Carlisle College) là trường cao học tại Carlisle, Cumbria. Học viện có gần 5,500 sinh viên mỗi năm, trong đó có 1,100 học viên chính quy. Một loạt chương trình cử nhân, cao học, văn bằng chuyên ngành, cộng đồng được cung cấp. Những khóa học cấp bằng HNDs, văn bằng đến trình độ chuyên nghiệp như kế toán, quản lý, các ngành công nghiệp chuyên biệt khác. 7 lĩnh vực giảng dạy bao gồm kinh doanh & máy tính, xây dựng, kỹ thuật, kỹ năng cơ bản, tạo mẫu tóc & chăm sóc sắc đẹp, y tế, giữ gìn & nhân văn, giải trí & du lich

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Điểm nổi bật tại Carlisle College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£9,600

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: Top Universities

£8,034

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học