Brunel University London Pathway College

Anh Quốc Anh Quốc

99 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Brunel University London Pathway College provides pathway education to prestigious degree programmes at Brunel University London. The college is part of Navitas, the global education provider. Navitas has a network of over 120 colleges and campuses across the globe. The College develops students who want to study in the UK into highly employable individuals. With programmes ranging from Engineering to Social Sciences, more than 4,000 students have progressed from a pathway programme at the college to an undergraduate or master’s course at Brunel.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Brunel University London Pathway College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£3,850

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£4,785

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học