Bristol Old Vic Theatre School

Anh Quốc Anh Quốc

4 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Opened in 1946, Bristol Old Vic Theatre School is one of the most successful and well-respected drama schools in the UK. Bristol Old Vic Theatre School has been a torchbearer in training theatre, television and film professionals for over 75 years. The school’s courses are recognised nationally and internationally for the quality of their acting, and creative and technical arts. The school and The Conservatoire for Dance and Drama have strong links with industry and boast of an impressive record of graduate employment. Programmes at the school equip students for a range of careers, from circus artists, dancers and actors, to designers, choreographers, stage managers and theatre directors. Graduates from technical theatre, design and stage management courses can secure employment in theatre, on screen productions and other areas such as events, large and small, public or corporate.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Bristol Old Vic Theatre School

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Top Universities

£12,000

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: Top Universities

£8,034

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

£26,170

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học