MLS International College

Anh Quốc Anh Quốc

Tổng quan

Tổng quan

Bournemouth Business School International (BBSI) is an accredited school that offers international students from all around the world a wide range of English Language courses, categorised into specialised courses, business English courses and certificate, university foundation, diploma and pre-master’s study courses. Bournemouth Business School is open throughout the year and students are offered a UK university placement service, contingent on them obtaining the required grades. Students are also assured of their place at university prior to completion of the course. BBSI’s English courses are offered at different language levels round the year. Courses are in the modular format enabling students to enter a course at any time during the year. Students can undertake the IELTS and other Cambridge ESOL examinations and use the courses as a preparation for further study.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Điểm nổi bật tại MLS International College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£9,600

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: Top Universities

£8,034

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học