University Centre Bishop Burton

Anh Quốc Anh Quốc

27 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Bishop Burton College, located at Bishop Burton, Beverley, has Centres of Excellence in Agriculture and Equine. The College has become the first land-based institution in the UK to be awarded the Learning and Skills Council’s new Training Quality Standard (TQS) in full. The College currently offers a number of short and bespoke courses, Train to Gain, NVQs and apprenticeships in various fields. The courses offered are Administration, Agriculture, Animal Management, Art and Design, Business & IT, Child Care, Countryside Management, Creative Studies, Engineering, Equine, Farm Office, and Horticulture Courses.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University Centre Bishop Burton

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£9,600

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£5,475

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£12,510

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học