COVID-19: Trường này có các chương trình học trực tuyến trước rồi tiếp tục học ở giảng đường sau. Tìm hiểu thêm ở đâyđể biết thông tin chi tiết.

Bangor University International College

Anh Quốc Anh Quốc

153 LƯỢT XEM

Khóa học được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tổng quan

Tổng quan

Bangor International College, located in the UK, is a specialist embedded college situated at the heart of Bangor University (BU) campus. It is a part of the Oxford International Group and provides academic excellence and an enriching student experience with small classes and dedicated teaching staff. Beginning with the International Incorporated bachelors or masters degrees, students can complete Stage 1 of their education. They can then continue their undergraduate or postgraduate degrees at BU, which is the only university in Wales to achieve ‘Gold’ in Teaching Excellence Framework. Bangor has been voted as a top 10 UK University for job prospects (WhatUni 2017). Its industry-aligned courses have helped many of its students excel in the workplace.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Bangor University International College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Top Universities

£12,000

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£3,856

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£17,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!