Arts Educational Schools London

Anh Quốc Anh Quốc

1 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Arts Educational School London (ArtsEd) was founded more than 100 years ago by pioneers who believed passionately in the value of combining a general academic education with specialised training in drama, dance music and art and preparing young people for professional careers in theatre and related fields. ArtsEd is among the most academically successful performing arts school in the UK. ArtsEd’s degree courses in Musical Theatre and Acting provide contemporary and inclusive training. Teaching is carried out through a combination of vocational training and pastoral care. The success of the school’s approach has led to its graduates playing a key role in the success of the UK’s creative economy. Nearly every one of the school’s Musical Theatre graduates and over three-quarters of its Acting graduates make their professional debuts within six months of graduating.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Arts Educational Schools London

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Top Universities

£12,000

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: Top Universities

£8,034

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£21,860

BẬC CAO HỌC

£16,850

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học