Anglo-Continental

Anh Quốc Anh Quốc

Tổng quan

Tổng quan

Founded in 1950, Anglo-Continental is an established English language school with one of the largest English language school campuses in the UK. The school has taught English language courses to more than 400,000 students from over 120 countries. The school’s courses are regularly inspected and accredited by the British Council. The school offers a choice of courses for everyone, from young students to senior citizens, complete beginners to advanced examination candidates, and even to business executives and professionals. All teachers at Anglo-Continental’s have a recognised English language teaching qualification such as the CELTA, Trinity College TESOL Certificate or any equivalent. Many of the school’s teachers have positions of responsibility according to their areas of expertise. Anglo-Continental’s student services staff will help students with everything from arranging sports, excursions and leisure activities to booking and revalidating flight tickets.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Điểm nổi bật tại Anglo-Continental

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£9,600

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£6,612

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học