AECC University College

Anh Quốc Anh Quốc

15 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

AECC University College was established in 1965 as the first chiropractic institution in Europe. Over the course of five decades, AECC has innovated and grown to become one of the leading providers of health science subjects today. In addition to their flagship Master of Chiropractic course, AECC also teaches subjects in radiology, medical ultrasound, sports psychology and lots more. AECC currently has around 800 students enrolled in various courses. Facilities at AECC include the onsite Chiropractic Clinic, School of Radiology with specialist imaging services, and the Bournemouth Open Upright MRI facility. Research and collaboration at AECC span many countries, thereby strengthening the college’s reputation as global leaders in their areas of specialisation.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Khám phá học bổng du học

Xem tất cả học bổng du học do trường cấp. Rất có thể bạn sẽ tìm được học bổng phù hợp với mình!
Xem tất cả học bổng do trường cấp

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại AECC University College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£2,395

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£5,400

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£16,120

BẬC CAO HỌC

£15,220

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học