University of Wollongong in Dubai

UAE UAE

18 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

The University of Wollongong in Dubai (UOWD) is a renowned institution of higher education, recognised in the UAE and internationally for its teaching excellence and distinguished research portfolio.All degree programs are accredited by the UAE Ministry of Education - Higher Education Affairs and quality assured by the University of Wollongong – a top 10 university in Australia - which is registered with the Tertiary Education Quality and Standards Agency. A pioneer in the field of education, UOWD was the first international campus to be established in Dubai. The institution has established an outstanding record for educating highly employable graduates who receive degrees from an Australian institution.

Các ngành học tại University of Wollongong in Dubai

  • Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
  • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Kỹ thuật Kỹ thuật
  • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Wollongong in Dubai

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: Expatistan

د.إ78,270

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

د.إ55,440

BẬC CAO HỌC

د.إ70,880

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học