COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 7 khóa học Khoá Học Dự Bị
12940
Lượt xem
220
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Khoá Học Dự Bị
7868
Lượt xem
156
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

Whitecliffe

NEWZEALAND New Zealand
Xem 2 khóa học Khoá Học Dự Bị
196
Lượt xem
courses
Xem 4 khóa học Khoá Học Dự Bị
385
Lượt xem
courses
Xem 7 khóa học Khoá Học Dự Bị
443
Lượt xem
courses
Xem 4 khóa học Khoá Học Dự Bị
287
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Massey University Foundation Education Programme

Massey University Foundation Education Programme

NEWZEALAND New Zealand
Có khóa học tiếng Anh
7
Lượt xem
Xem 1 khóa học Khoá Học Dự Bị
318
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Khoá Học Dự Bị
27
Lượt xem
courses
Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Khoá Học Dự Bị
  • Quốc gia:
  • New Zealand
  • Wellington

Lọc kết quả tìm kiếm

close