COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 5 khóa học Y tế và sức khỏe
8475
Lượt xem
144
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Xem 16 khóa học Y tế và sức khỏe
3930
Lượt xem
75
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 32 khóa học Y tế và sức khỏe
4930
Lượt xem
102
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Xem 6 khóa học Y tế và sức khỏe
172
Lượt xem
courses

NZMA

NEWZEALAND New Zealand
Xem 1 khóa học Y tế và sức khỏe
107
Lượt xem
courses
Xem 2 khóa học Y tế và sức khỏe
224
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

  • Quốc gia:
  • New Zealand
  • Wellington

Lọc kết quả tìm kiếm

close