COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Xem 5 khóa học Khoá Học Dự Bị
3384
Lượt xem
66
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Khoá Học Dự Bị
545
Lượt xem
courses

Wintec

NEWZEALAND New Zealand
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 14 khóa học Khoá Học Dự Bị
707
Lượt xem
courses

NZMA

NEWZEALAND New Zealand
Xem 2 khóa học Khoá Học Dự Bị
280
Lượt xem
courses
Xem 4 khóa học Khoá Học Dự Bị
383
Lượt xem
courses
The University of Waikato Foundation Studies Programme

The University of Waikato Foundation Studies Programme

NEWZEALAND New Zealand
5
Lượt xem
Xem 3 khóa học Khoá Học Dự Bị
14
Lượt xem
courses
Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Khoá Học Dự Bị
  • Quốc gia:
  • New Zealand
  • Waikato

Lọc kết quả tìm kiếm

close