COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 133

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 3 khóa học Netmeeting (Phần Mềm Hội Nghị Internet)
1110
Lượt xem
17
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Netmeeting (Phần Mềm Hội Nghị Internet)
2102
Lượt xem
56
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Netmeeting (Phần Mềm Hội Nghị Internet)
740
Lượt xem
11
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Netmeeting (Phần Mềm Hội Nghị Internet)
636
Lượt xem
8
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Netmeeting (Phần Mềm Hội Nghị Internet)
2005
Lượt xem
50
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Xem 1 khóa học Netmeeting (Phần Mềm Hội Nghị Internet)
270
Lượt xem
3
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Netmeeting (Phần Mềm Hội Nghị Internet)
574
Lượt xem
10
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Netmeeting (Phần Mềm Hội Nghị Internet)
302
Lượt xem
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Netmeeting (Phần Mềm Hội Nghị Internet)
79
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 16

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Netmeeting (Phần Mềm Hội Nghị Internet)
2188
Lượt xem
8
Yêu thích
courses
Xem 2 khóa học Netmeeting (Phần Mềm Hội Nghị Internet)
19
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Netmeeting (Phần Mềm Hội Nghị Internet)
14
Lượt xem
courses
Bạn muốn du học tại Anh Quốc? Hãy cho chúng tôi biết để có kết quả tìm kiếm tốt hơn
  • 1
  • 2

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Netmeeting (Phần Mềm Hội Nghị Internet)

Lọc kết quả tìm kiếm

close