COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Kỹ Năng Học
1035
Lượt xem
16
Yêu thích
courses
Xem 2 khóa học Kỹ Năng Học
163
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Xem 4 khóa học Kỹ Năng Học
26
Lượt xem
3
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Kỹ Năng Học
1104
Lượt xem
20
Yêu thích
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Kỹ Năng Học
7
Lượt xem
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 4 khóa học Kỹ Năng Học
18
Lượt xem
courses
Xem 1 khóa học Kỹ Năng Học
78
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 30

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Kỹ Năng Học
1066
Lượt xem
3
Yêu thích
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Kỹ Năng Học
7
Lượt xem
courses
Xem 1 khóa học Kỹ Năng Học
15
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Kỹ Năng Học
37
Lượt xem
courses
Xem 1 khóa học Kỹ Năng Học
5
Lượt xem
courses

Các khóa học Kỹ Năng Học khác tại Châu Âu

Bạn muốn du học tại Anh Quốc? Hãy cho chúng tôi biết để có kết quả tìm kiếm tốt hơn

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Kỹ Năng Học

Lọc kết quả tìm kiếm

close