COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 6 khóa học Tiếng Ba Tư (Farsi)
277
Lượt xem
2
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Xem 121 khóa học Tiếng Ba Tư (Farsi)
185
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 30

Có khóa học tiếng Anh
Xem 5 khóa học Tiếng Ba Tư (Farsi)
1061
Lượt xem
3
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 1

Xem 9 khóa học Tiếng Ba Tư (Farsi)
3141
Lượt xem
14
Yêu thích
courses

Các khóa học Tiếng Ba Tư (Farsi) khác tại Châu Âu

Bạn muốn du học tại Anh Quốc? Hãy cho chúng tôi biết để có kết quả tìm kiếm tốt hơn

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Tiếng Ba Tư (Farsi)

Lọc kết quả tìm kiếm

close