6 trường tại Thụy Điển có khóa học ngành Âm nhạc Trong khu học xá

Lund University

Thụy Điển

XẾP HẠNG THE TIMES 98

Xem 15 khóa học Âm nhạc
4807
Lượt xem
26
Yêu thích
courses

Uppsala University

Thụy Điển

XẾP HẠNG THE TIMES 87

Xem 1 khóa học Âm nhạc
2770
Lượt xem
10
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Xem 11 khóa học Âm nhạc
1324
Lượt xem
7
Yêu thích
courses

Örebro University

Thụy Điển

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Xem 1 khóa học Âm nhạc
442
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Âm nhạc
76
Lượt xem
courses
KMH - Royal College of Music in Stockholm

KMH - Royal College of Music in Stockholm

Thụy Điển
20
Lượt xem

Các khóa học Âm nhạc khác tại Châu Âu

Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm