6 trường tại Thụy Điển có khóa học ngành Âm nhạc Trong khu học xá

Lund University

Thụy Điển

XẾP HẠNG THE TIMES 98

Xem 15 khóa học Âm nhạc
4673
Lượt xem
20
Yêu thích
courses

Uppsala University

Thụy Điển

XẾP HẠNG THE TIMES 87

Xem 1 khóa học Âm nhạc
2735
Lượt xem
9
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Xem 11 khóa học Âm nhạc
1253
Lượt xem
7
Yêu thích
courses

Örebro University

Thụy Điển

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Xem 1 khóa học Âm nhạc
421
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Âm nhạc
68
Lượt xem
courses
KMH - Royal College of Music in Stockholm

KMH - Royal College of Music in Stockholm

Thụy Điển
27
Lượt xem

Các khóa học Âm nhạc khác tại Châu Âu

Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm