11 trường tại Thụy Điển có khóa học ngành Nghệ thuật Trong khu học xá

Lund University

Thụy Điển

XẾP HẠNG THE TIMES 98

Xem 5 khóa học Nghệ thuật
4686
Lượt xem
20
Yêu thích
courses

Uppsala University

Thụy Điển

XẾP HẠNG THE TIMES 87

Xem 2 khóa học Nghệ thuật
2733
Lượt xem
9
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

Stockholm University

Thụy Điển

XẾP HẠNG THE TIMES 153

Xem 3 khóa học Nghệ thuật
2333
Lượt xem
19
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Xem 22 khóa học Nghệ thuật
1257
Lượt xem
7
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 187

Xem 2 khóa học Nghệ thuật
991
Lượt xem
3
Yêu thích
courses

Umeå University

Thụy Điển

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Xem 4 khóa học Nghệ thuật
895
Lượt xem
9
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Nghệ thuật
69
Lượt xem
courses
Royal Institute of Art (KKH)

Royal Institute of Art (KKH)

Thụy Điển
48
Lượt xem

Các khóa học Nghệ thuật khác tại Châu Âu

Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm