COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Tư vấn
7356
Lượt xem
117
Yêu thích
Đánh giá(5)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Tư vấn
6211
Lượt xem
107
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 147

Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Tư vấn
7033
Lượt xem
108
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Xem 1 khóa học Tư vấn
2914
Lượt xem
48
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Tư vấn
2939
Lượt xem
64
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 4 khóa học Tư vấn
2515
Lượt xem
45
Yêu thích
courses

Wintec

NEWZEALAND New Zealand
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Tư vấn
306
Lượt xem
courses
Xem 1 khóa học Tư vấn
201
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Tư vấn
438
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Tư vấn
886
Lượt xem
1
Yêu thích
courses

Các khóa học Tư vấn khác tại Châu Úc

Bạn muốn du học tại New Zealand? Hãy cho chúng tôi biết để có kết quả tìm kiếm tốt hơn

Lọc kết quả tìm kiếm

close